ΕΛΙΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ

ΜΑΥΡΩΝ

ΤΙΜΗ

ΚΟΚΚΙΝΩΝ

ΤΙΜΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΙΜΗ

Α/Κ

μέχρι 110 € 1,50 € 0.85 € 1,80 € 0,50
111 – 120 € 1,40 € 0,75 € 1,80 € 0,50
121 – 130 € 1,30 € 0,65 € 1,70 € 0,50
131 – 140 € 1,15 € 0,55 € 1,60 € 0,50
141 – 150 € 1,00 € 0,50 € 1,50 € 0,50
151 – 160 € 0,90 € 0,50 € 1,40 € 0,50
161 – 170 € 0,85 € 0,45 € 1,30 € 0,50
171 – 180 € 0,80 € 0,45 € 1,20 € 0,50
181 – 200 € 0,75 € 0,40 € 1,10 € 0,50
201 – 220 € 0,70 € 1,00 € 0,50
221 – 240 € 0,65 € 0,90 € 0,50
241 – 260 € 0,60 € 0,80 € 0,50
261 – 280 € 0,60 € 0,70 € 0,50
281 – 300 € 0,60 € 0,60 € 0,50
301 – 320 € 0,55 € 0,50 € 0,35
321 – 350 € 0,55 € 0,35

  • Σας ενημερώνουμε ότι οι μαύρες βιολογικές ελιές Καλαμάτας αγοράζονται από τον Συνεταιρισμό με προσαύξηση τριάντα λεπτών (€ 0,30) ανά κιλό.
  • Η πληρωμή των τιμολογίων γίνεται ΑΜΕΣΑ με κατάθεση των ποσών σε τραπεζικό λογαριασμό του παραγωγού.
  • Η παραλαβή των ελιών γίνεται καθημερινά από τις 04:00 το απόγευμα.