Για την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής μας ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Τεχνικό Γραφείο, δέχεται αιτήσεις καθημερινά για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου, συμβολαίου
  2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου
  3. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (αν υπάρχει)
  4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  5. Ε9
  6. e-mail, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο)