ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

Υπομέτρο 6.3

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

με επιδότηση € 14.000,00

 

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

 

Το υπομέτρο αυτό αφορά παραγωγούς από 18 μέχρι 61 ετών οι οποίοι:

  • Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Έχουν κάνει ΟΣΔΕ το έτος 2018
  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι σε περιοχή μέχρι 5.000 κατοίκους
  • Το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα € 3.000,00 και το οικογενειακό τα € 15.000,00

 

Απευθυνθείτε στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καινούργιου για να ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα κριτήρια και αν είστε δικαιούχοι της επιδότησης των € 14.000,00.