Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου δέχεται καθημερινά τους παραγωγούς της περιοχής μας για να ενημερωθούν για τις αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Βιολογικών Καλλιεργειών.

Κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Μαρτίου του 2019.