ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Πρακτικό Δ.Σ. 18/13.06.2018) το Σάββατο 23 Ιουνίου του 2018 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Ανάλυση εσόδων / εξόδων  του Συνεταιρισμού για το έτος 2017, καθώς και απαλλαγή των Συμβούλων από ευθύνες»
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Διάφορες Ανακοινώσεις»

 

Σε περίπτωση που στην παραπάνω ημερομηνία δε θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει το επόμενο Σάββατο 30 Ιουνίου του 2018 στις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Συνεταιρισμού με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.