Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου, ήδη Πιστοποιημένο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η διαδικασία για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2018. Για την Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, για μεταβιβάσεις ή τυχόν τροποποιήσεις Δηλώσεων επισκεφτείτε τα γραφεία του Α.Σ. καθημερινά 08:00 με 15:00.