Καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση)  για τις αιτήσεις 2017, διευκρινίζεται ότι τα ποσά θα είναι στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 20.12.2017.

Δείτε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ   εδώ